Tuyển sinh công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử 2019

23/Jul/2019

Tuyển sinh công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử 2019

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng tương xứng với trình độ cao  đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, biết áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động nghề nghiệp, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập.

Biết áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động nghề nghiệp, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập.

HỆ CAO ĐẲNG

nganhkythuatcodientulaginganhkythuatcodientulamgi

Tên ngành                  : Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử

Mã ngành                   : 6510303

Hình thức đào tạo      : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh : Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo       : 3 năm

Mục tiêu: Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng tương xứng với trình độ cao  đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, biết áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động nghề nghiệp, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  • Quản lý vận hành điện tại các trạm điện.
  • Quản lý vận hành điện tại các doanh nghiệp.
  • Quản lý vận hành điện tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức.
  • Tự mở các cơ sở sửa chữa, bảo hành các thiết bị điện dân dụng, các thiết bị điện tử gia dụng, công nghiệp.
  • Có thể tự mở cửa hàng dịch vụ buôn bán, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị và hệ thống điện dân dụng và công nghiệp.

HỆ TRUNG CẤP

Tên ngành                  : Điện công nghiệp và dân dụng

Mã ngành                   : 5520223

Hình thức đào tạo      : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh : Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo       : Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 2 năm; tốt nghiệp THCS: 3 năm (bao gồm thời gian học văn hóa)

Mục tiêu: Chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp và dân dung, trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng tương xứng với trình độ một chuyên viên ngành Điện công nghiệp và dân dung, biết áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động nghề nghiệp, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  • Có thể tự mở cửa hàng dịch vụ buôn bán, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị và hệ thống điện dân dụng và công nghiệp.
  • Quản lý vận hành điện tại các trạm điện.
  • Quản lý vận hành điện tại các doanh nghiệp.
  • Quản lý vận hành điện tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức.
Hỗ trợ trực tuyến