Tuyển sinh

Tuyển sinh Cao Đẳng chính quy- 2020

Tuyển sinh Cao đẳng chính quy 2020- Cam kết đầu ra

Khi tốt nghiệp THCS, các em có thể lựa chọn theo học Chương trình Giáo dục nghề nghiệp, vừa học văn hóa, vừa học nghề ở trình độ trung cấp.

Đây cũng là chương trình mà hơn 250.000 học sinh tốt nghiệp THCS đã lựa chọn thay vì học tiếp lên THPT. Với sự lựa chọn này, thay vì phải kéo dài...

Tuyển sinh Trung cấp

Tuyển sinh hệ Trung Cấp- Cam kết việc làm

Hỗ trợ trực tuyến