Đội ngũ giáo viên

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Trung Ương được thành lập từ tháng 11/1992 

Hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ có trình độ cho xã hội và cho ngành. Được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3, nhiều bằng khen, cơ thi đua của Chính phủ và của ngành.Tính đến 31/12/2013 trường có 128 giảng viên cơ hữu, trong đó 85 giảng viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên và 43 cử nhân, kỹ sư.

27 năm xây dựng và phát triển (từ tháng 11/1992 đến nay) Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương đã hoàn thành nhiệm vụ to lớn là đào tạo, bồi dưỡng hàng chục vạn cán bộ quản lý khu vực kinh tế hợp tác và Hợp tác xã.

 Với gần 30 năm hoạt động và phát triển, Trường đã khẳng định vai trò trong việc góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho khối ngành đào tạo kỹ thuật và đang mở rộng đào tạo theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Với phương châm đào tạo "Chất lượng là uy tín của nhà trường". Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Trung Ương luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy. Chương trình đào tạo, giáo trình, nội dung và phương pháp dạy học thường xuyên được cập nhật và cải tiến. Phòng thực hành với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng điều kiện thực tập cho học sinh 

Trong quá trình học tập tại Trường, người học được tham gia các hoạt động thực tế như sinh hoạt ngoại khoá, thực hành, thực tập tại các cơ sở , Doanh nghiệp, nhà máy sản xuất  trau dồi kiến thức và tự tin hành nghề sau khi tốt nghiệp.

 

 

rường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Trung Ương được thành lập từ tháng 11/1992 

Hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ có trình độ cho xã hội và cho ngành. Được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3, nhiều bằng khen, cơ thi đua của Chính phủ và của ngành.Tính đến 31/12/2013 trường có 128 giảng viên cơ hữu, trong đó 85 giảng viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên và 43 cử nhân, kỹ sư.

27 năm xây dựng và phát triển (từ tháng 11/1992 đến nay) Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương đã hoàn thành nhiệm vụ to lớn là đào tạo, bồi dưỡng hàng chục vạn cán bộ quản lý khu vực kinh tế hợp tác và Hợp tác xã.

 Với gần 30 năm hoạt động và phát triển, Trường đã khẳng định vai trò trong việc góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho khối ngành đào tạo kỹ thuật và đang mở rộng đào tạo theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Với phương châm đào tạo "Chất lượng là uy tín của nhà trường". Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Trung Ương luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy. Chương trình đào tạo, giáo trình, nội dung và phương pháp dạy học thường xuyên được cập nhật và cải tiến. Phòng thực hành với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng điều kiện thực tập cho học sinh 

Trong quá trình học tập tại Trường, người học được tham gia các hoạt động thực tế như sinh hoạt ngoại khoá, thực hành, thực tập tại các cơ sở , Doanh nghiệp, nhà máy sản xuất  trau dồi kiến thức và tự tin hành nghề sau khi tốt nghiệp.

 

Hỗ trợ trực tuyến